۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

مجموعه گفت وگوهای پروسه با فعالین چپ و سوسیالیست

مجموعه گفت‌وگوهای وبلاگ پروسه با فعالین چپ و سوسیالیست
(به بهانه‌ی فرا رسیدن مراسم حکومتی روز قدس)کیوان شفیعی/فرشین کاظمی نیا/پریسا نصرآبادی/پیران آزاد

برهان عظیمی(جافک)/حمیدعلیزاده(نشریه ی مبارزه طبقاتی)

۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

معرفی کتاب(نمایشنامه ی کارگری)


معرفیِ کتاب
«دور از کارخانه»(نمایش‌نامه‌ی کارگری)
پژمان رحیمی
دور از کارخانه
ژان پل ونزل/لویی والدز
مترجمان: بهزاد فراهانی/فهیمه رحیم‌نیا
نشر قطره-چاپ اول،1384،62صفحه،700تومان